torsdag 15 oktober 2009

Möte i Håstensskolans föräldraförening 091015

Möte i Håstensskolans föräldraförening 091015

Närvarande: Åsa Einarsson, Monica Sjöblom, Fredrik Jonsson, Helen Gunnarson, Mikael Sili

1. Mötets öppnande

2. Uppföljning av föregående mötesprotokoll
Ordförande Åsa Einarsson har bett kommunen om ett svar på frågan angående för och nackdelar med Håstensskolans tillagningskök. Vi ville veta om det gjorts någon utvärdering om det verkligen har blivit bättre. Vi har inte fått några besked från kommunen i detta ärende. Eftersom personal elever verkar nöjda med skolmaten beslutade styrelsen att inte gå vidare i frågan.

Rektorn lovade att se till övergången mellan förskola och F-klass skall ske på ett bättre sätt än förra året. Då blivande elever på Håstensskolan endast fick träffa sina blivande lärare och fröknar vid ett fåtal tillfällen.

Föräldraföreningens förfrågan om att bilda en lokal styrelse har lagts på is p.g.a. rådande intresse av att få föräldrar till att engagera sig i våra möten med att bedriva en föräldraförening.

Fredrik tar kontakt med elevrådet för att få informera på deras möte om vad föräldraföringen bedriver för verksamhet.

3. Frågor från elevrådet - se ovan

4. Rektorn informerar
Mikael Sili meddelar att det är lugnt på skolan. Det har varit lite oroligt bland 5:or och 6:or Men resurser i form av t.ex. värderingsövningar mm så bedömer vi att läget snart blir lugnare.
Ekonomin är på plus minus noll. I fjärde klass är Victoria mammaledig, här undervisar för tillfället en lärare som heter Jörgen Petterson och är från Falkenberg.
Frågan om antal elever i 3:e klass togs upp, och Mikael är medveten om att där börjar bli fullt. På frågan om kommande klassdelningar blev svaret att det är allt för tidigt att avgöra det nu men det vi återkommer med det till på vårens möten.

5. Information om föräldraföreningen.
Åsa frågade om nyinköp av böcker på skolan, en del är gamla och inaktuella.
Mikael svarar med att det är en kostnadsfråga. En klassuppsättning av böcker kostar runt 5000 kr i SO den totala inköpsbudgeten i ämnet är ca 10. 000kr.
Vi har fått förfrågan om att sponsra en bussresa till tävlingen ”rädda ägget” som sker på Chalmers i Göteborg. Detta gäller endast åk 5.

6. Övriga frågor.
Föräldraföreningens styrelse beslutade att minska ner på antal möte pga av sjunkande intresse av engagemang från skolans föräldrar. Nu kommer vi ha möten varannan månad enligt följande schema.

16/12
17/2
14/4
25/8
15/9 nästa årsmöte

Samtliga möten är i vår möteslokal bredvid skolans aula, ingång från fotbollsplanen.
Vi träffas på onsdagar kl. 18.30. (se datum ovan).

Alla nya och gamla medlemmar är välkomna!

7. Föräldraföreningens hemsida.
Information till föräldrar skickas hem via e-post samt läggs in på föreningens blogg där man kan gå ni och diskutera de ämnen vi tagit upp på mötena.

http://foraldrarpahasten.blogspot.com/

8. Föreningens ekonomi:
PG: 12.847 kr

9. Antalet medlemsfamiljer: 46

10. Nästa möte
onsdagen den 16 december 18.30

11. Mötets avslutande

Årsmöte i Håstenskolans föräldraförening 091015

Årsmöte i Håstensskolans föräldraförening 091015

Närvarande: Åsa Einarsson, Monica Sjöblom, Fredrik Jonsson, Helen Gunnarson, Mikael Sili

Val av styrelse

1. Ordförande
Åsa Einarsson omval 1 år

Två ordinarie ledamöter
Fredrik Jonsson, sekreterare, 1 år
Monica Sjöblom, kassör, 1 år

Två suppleanter för ett år
Helen Gunnarson, 1 år
Eva Sonko, 1 år

2. Bestämelse av möten kommande år:
Styrelsen bestämde att ändra perioderna mellan mötena till att träffas varannan månad. följande schema gäller framöver:

16/12
17/2
14/4
25/8
15/9 nästa årsmöte

Samtliga möten är i vår möteslokal bredvid skolans aula, ingång från fotbollsplanen.
Vi träffas på onsdagar kl. 18.30. (se datum ovan).

Alla nya och gamla medlemmar är välkomna!

Det är för närvarande 46 familjer som är medlemmar i vår förening…vi kan bli fler.

mvh Håstensskolans föräldraförening

torsdag 1 oktober 2009

Nytt årsmöte

Hej,

Igår var det meningen att vi skulle ha årsmöte i föräldraföreningen. Nu blev det inte så då endast jag och Monica från styrelsen var där samt tre föräldrar och en lärare. Det var helt enkelt inte genomförbart att ha ett årsmöte med endast två i styrelsen, det var ju bl.a. omval av några poster. Jag hade fått meddelanden från några att de inte kunde komma, men det var alltså fler som inte var där som inte hade hört av sig.

Vi bestämde att göra ett nytt försök och flyttade fram årsmötet till den 14 oktober. Vi som var där igår diskuterade lite frågor och förslag kom att man kanske inte behöver ha möte varje månad, utan det kanske räcker med varannan månad och om det är något särskilt kan man bestämma sig för att ha extra möten.

Som det är nu tycker jag vi ska ta en allvarlig funderare på om föräldraföreningen skall finns kvar. Vi jobbar för att engagera andra föräldrar men det blir svårt om vi själva inte har ett engagemang. Nu har vi ju inte heller en komplett styrelse, då Annika och Helen inte kommer att vara med. Vi behöver en ny valberedning och vi behöver täcka alla poster.

Vi kan väl träffas den 14 oktober och diskutera detta. Kan ni inte komma då så vill jag att ni hör av er.

Hälsningar Åsa, Ordförande i föräldraföreningen