torsdag 17 december 2009

Möte i föräldraföreningen 2009-12-16

Möte i Håstensskolans föräldraförening 091015

Närvarande: Åsa Einarsson, Monica Sjöblom, Fredrik Jonsson, Helen Gunnarson, Göran Jarhult, Eva Sonko, Cissi Meltzer, Mikael Sili,

1.Mötets öppnande

2.Uppföljning av föregående mötesprotokoll
Fredrik skulle ta kontakt med elevrådet men har inte lyckats få till en tid som passar. Han gör ett nytt försök nästa termin.

3.Frågor från elevrådet - se ovan

4.Rektorn informerar
Ny termin på gång vilket innebär ändringar i personalgruppen.
Lena Classon, slutar arbetsprövning avslutad.
Kerstin Eliasson, vidareutbildar sig genom lärarlyftet, påverkar en dag i veckan.
Victoria Cristiansson, fortsätter inte i 3A utan går in och täcker upp för Kerstin Eliasson.
Susanne Eklund Gustafsson kontaktlärare, tjänsten förlängs ej.
Victoria Svensson tar över Susannes tjänst.

5.Information om föräldraföreningen.

6.Övriga frågor.

Hur fungerar det med speciallärarna på skolan?
En av föräldrarna frågade om hur det fungerar med speciallärarna på skolan.
Mikael svarar med att det kommer att bli fler elever som kommer få chansen att få hjälp. Föräldern är tveksam och har hört det motsatta, tom att vissa lärare inte anser att det fungerar.
Mikael säger att det är upplagt på ett annat sätt än tidigare. Nu arbetar lärarna mycket med samtalsträning, vilket kan ta tid innan resultat blir synliga.

Oroligt i klass 5
Den senaste tiden har det varit oroligt i klass 5 på skolan. Det är rörigt i klassrummet och respekt för lärare och kamrater är låg. Mikael meddelar att resurser är insatta. Eventuellt är en splittring av klassen på gång. En extra pedagog som hjälplärare har också diskuterats. Föräldrarna i klassen har kallats till möten. Personalen har varit på handledning. Och skolan har anlitat en coach som observerat gruppen för att kunna ge hjälp till fler åtgärder.

Når Håstenskolan kunskapskraven?
För en månad sedan stod det att 20 % av niorna på Håstensskolan inte är behöriga till högre studier. En förälder ställde frågan varför siffran är så hög.
Mikael anger anledningar som elever som är nyinflyttade i landet, elev från resursskola, föräldrar som avsagt sig hjälp samt andra inlärningssvårigheter hos en elev.
Frågan kom också fram om vad som görs för de elever som inte når målen.
Mikael berättade om arbetsgången för de som inte når målen:
1 samtal med läraren
2. samtal med hemmet
3. möte på skolan med föräldrar och lärare
4. ev utredning om vad som kan göras.

Lärarna har elevkonferens 1g i veckan där elever som inte når upp till målen tas upp och diskuteras.

Utredning gällande anpassning av kommunens skollokaler
Alla föräldraföreningar har fått chansen att lämna sina synpunkter på eventuella förändringar i sammansättningen av kommunens skollokaler. Föräldraföreningen har skickat ut remissförlaget till samtliga föräldrar i föreningen för att de skall ha en chans att kommentera det. Remissförslaget från vår förening skall vara inne senast den 21 december 2009.
Samtliga närvarande deltagare på mötet bestämde enhälligt att inte stödja något av givna förslag. Det enda som ansåg lämpligt var en ändring av upptagningsområdet för skolorna. Fredrik kommer att skicka in vårt svar på måndag den 21 december.
En fråga förknippat med området som togs upp var den om varför vissa skolor i kommunen inte ens är med i förhandlingarna. Vad är det som gör att dessa skolor inte berörs? Vi kommer att ställa frågan tillsammans med vårt remissvar.

Krav på alternativ till lightprodukter på Håstensskolan.
Vi fick ett brev från en förälder som undrade om vår skola serverade lightprodukter till måltiderna. Mikael konstaterade att några av produkterna är ligth produkter t.ex. margarin. Åsa tog på sig uppgiften att kontakta med kommunens ansvarige för skolmåltiderna Anita Gedén för att höra hur vi skall göra för att byta ut dessa.
Vi fortsätter att diskutera och undersöka den här frågan vid nästa möte.

7.Säg din mening !
Är det någon av frågorna ovan du vill kommentera kan du gör det genom att gå in på vår blogg och trycka på kommentarer. Då blir din kommentar synlig för alla i föreningen och kan diskuteras öppet. Du kan givetvis vara anonym om du så vill.
http://foraldrarpahasten.blogspot.com/


Vi önskar alla en God jul och ett Gott nytt år

Kommande möten
17/2
14/4
25/8
15/9 nästa årsmöte

8.Föreningens ekonomi:
PG: 14.278 kr

10.Nästa möte onsdagen den 17 februari kl. 18.30 Alla är välkomna !

11. Mötets avslutande

söndag 13 december 2009

Agenda föräldraföreningsmöte 2009-12-16. kl 18.30

Vi kommer bl.a. ta upp följande punkter...

1. Utredningen gällande anpassning av kommunens
skollokaler till befintligt elevunderlag 2010
Barn- och utbildningskansliet 2009-12-04

2.Inbjudan till Almers föräldraförening 21/1 2010
klockan 18:30-20:00.

3. Krav på alternativ till light
Trenden mot nya lightprodukter i skolan är högst olycklig. Som föräldrar accepterar vi inte att våra barn tvingas välja lightmargarin och lättmjölk, utan kräver att alternativ finns.
En fråga som ställts från en av våra föräldrar. Vi tar upp den och diskuterar hur läget är på vår skola.

HAR DU NÅGOT DU VILL ATT VI DISKUTERAR PÅ MÖTET? klicka bara på kommentarer nedanför och skriv in din fråga, du kan vara anonym.

Alla är hjärtligt välkomna !