lördag 20 februari 2010

Mobiler och MP3 spelare på lektionen

Det har kommit förslag på att eleverna skall få ha mobil och MP3 spelare på lektionerna för att skapa ett lugnare klassrumsklimat. Vad tycker du om det?
Har du positiva/negativa erfarenheter du vill dela med dig. Tryck bara på kommentera och skriv in din åsikt annonymt eller ej.

Möte i Håstens föräldraförening 100217

Närvarande:
Åsa Einarsson, Mikael Sili, Lise-Lott Lundberg Monica Sjöblom, Fredrik Jonsson, Helen Gunnarsson, Maria Svedberg, Eva Sonko
Ordförande: Åsa Einarsson
Sekreterare: Fredrik Jonsson

Mötets öppnande

Uppföljning av föregående mötesprotokoll:
Fredrik har inte varit i kontakt med elevrådet.
Åsa har fått svar på frågan om Håstenskolan använder sig av light produkter i skolmaten. De använder sig av mellanmjölk och vanligt bordsmargarin. Vi bestämde på mötet att inte gå vidare i frågan.

Frågor från elevrådet:
Inga frågor har tillkommit

Rektorn informerar:
• Läget i klass 5: Det är på rätt väg, extraresursen i form av en stödlärare i klassen fortsätter mars ut. Alla vuxna på skolan hjälps åt om det händer något. På ett uppföljningsmöte i klassen sa föräldrarna att de upplever en förbättring i klassen. Arbetet kommer att ta tid men just nu så arbetar de efter ett arbetssätt som verkar fungera och kan eventuellt tas upp i andra klasser på skolan.
• De olika avdelningarna ansökte om bidrag till olika aktiviteter bl.a.:
Bidrag till att åka skridskor på Sjöaredsmossen, 3000kr
4: e klass ansökte om bidrag för deras studieresa till Navet i Borås, 1300kr
Bidrag till vårleksaker, 1500 Opalen, 1500 Diamanten.
Bidrag till studieresa till Hallands Väderö

Vi bestämde enhälligt att vi skulle bidra till samtliga projekt, allt enligt vår policy att ALLA pengar som kommer in i form av medlemsavgifter går oavkortat till eleverna på skolan. VILKET INNEBÄR ATT JU FLER VI BLIR SOM BETALAR IN MEDLEMSAVGIFT, DESTO FLER ELEVER FÅR CHANSEN KOMMA UT PÅ STUDIERESOR M.M.!

Rektorn har varit i kontakt med Anita Gidén som har tittat på hur barnen i kommunen ställer sig till vår skolmat och funnit att de inte äter i den utsträckning som vi hade önskat att de gjorde. Hon säger att i klass 4 och 5 försvinner känslan för att tycka det är kul att äta i skolmatsalen. Mikael har idéer på gång, för att öka på elevernas intresse att äta på skolan t.ex. skall några elever få vara med och hjälpa till en dag i köket. Fler projekt utlovas under terminen.

Rektorn informerade även om den ekonomiska situation som råder på skolan. Som tidigare nämnt har Håstenskolan många äldre lärare med hög lön. Kommunen ger inte mer i lönebidrag för det utan det beräknas numera på en genomsnittslön vilket gör att Håstenskolan har få dyra lärare. Kostnaden för städ blir ca 100 000 kr dyrare p.g.a. av att skolan själva skall stå för den kostnaden framöver och de tar betalt per kvadratmeter. I och med att vår skola har många tomma ytor blir detta en dyr kostnad. Även kostnaden för mat kommer att öka. Totalt är det 800 000 mer i kostnader som skolan måste spara in Mikael säger att vi kommer gå med underskott samtidigt som dt redan nu är svårt att spara in på mer i skolan. Med en stor inflyttning och många barn i förskolan kanske det slutar med ett underskott på 200 000 – 300 000 kr.

Mikael är pappaledig 50 % från 1 mars – sista juni. Magnus vår tidigare rektor är tilltänkt att hjälpa till med att lösa arbetet under den här tiden.

Läget är bra på skolan, nya lärare har kommit in bra i verksamheten.

Övriga frågor
Frågan om skolan står för spruta nr 2 mot svininfluensa, togs upp av en förälder.
Svaret är nej, det var inte ens meningen att den första sprutan skulle vara i skolans regi. Det blev en extrakostand förskolan som redan har ekonomiskt ansträngd ekonomi

En annan fråga om mobiler och MP3 spelare som ett sätt att få det lugnare i klassrummen togs upp av föräldrar. En lapp i 3: e klass har skickats ut om ett extra föräldramöte angående denna fråga. Skall det vara tillåtet eller inte. Diskutera gärna på vår blogg: http://foraldrarpahasten.blogspot.com

En annan fråga söm dök upp var den angående en klass som blivit ombedd att ta med limpistoler till skolan. Får man det?

En förälder tog upp frågan om vem som sköter äger skolans innebandyrink och ansvara för dess skötsel. Enligt Mikael kom den och lämnades där den står idag och ingen har tagit på sig ansvaret för att underhålla den. Mikael skall kolla upp och se om det finns pengar till att göra i ordning den inför våren samt om det finns pengar till nya klubbor mm.

Mikael pratade om nya ”metoder” som införts i femte klass. Många blev nyfikna och ville veta mer vad exakt det innebar. För det verkar kunna bli en metod för flertalet klasser på skolan. Vi har bett Mikael berätta mer via vår blogg, e-mail lite mer ingående om dess utformning.

Föreningens ekonomi:
Kassan 34,50 PG: 14.063

Nästa möte: onsdagen den 14 april, 18,30

Mötet avslutades