tisdag 20 april 2010

Sommarskola

Alla kommunens högstadieelever 7, 8 och 9or, bjuds in att delta i sommarskolan. Här tränar man lite extra på ämnena Svenska, Matematik och Engelska under 3 veckor av sommarlovet.
Plats Bocktstensskolan
Föranmälan krävs.
Information skall inom kort skickas ut till berörda elever.
För vidare information kontakta Victoria Svensson,lärare Håstensskolan.

Välkomna!

Möte om alkohol och droger

Varbergs kommuns Alkohol och Drogsamordnare Beatrice Arvidsson håller möte för föräldrar, som har elever i årskurserna: 7, 8 och 9 på skolan.
Plats och tid: Skolans informationssal: den 5 maj, kl.18.30
Välkomna!

Hur går det med renoveringen av vår skola?

Skolan råkade ut för omfattande vattenskador efter vinterns all snöande som gjorde att tak läckte in m.m. Som det ser ut nu kommer insidan av skolan vara klar till höstterminen. Vissa yttre delar av skolan behöver längre tid på sig men stängsel kommer sättas upp för att skydda eleverna mot pågående reparationsarbete. Framemot höstlovet kan det vara klart. Om allt fungerar som det skall är det rektorns förhoppningar att alla elever skall starta sina terminer på Håstensskolan. I den här veckan har lärare och administrativ personal kunnat flytta tillbaka till sina tidigare rum. Mikael meddelar att omorganisationen på skolan har fungerat mycket bra, elever och personal har ställt upp till 100% TACK!

Tips från coachen?

Läget i klass 5 har blivit bättre efter föräldramöten och med hjälp och råd från den ”coach” som sats in på skolan för att stödja och ge råd till lärarna. Metoden att skriva upp elevernas namn på tavlan om det gjort något mindre lämpligt, har ifrågasatts av föräldrar på skolan. Speciellt eftersom det sker med alla elever, även de allra yngsta i F-klasserna. Mikael kommenterar med att reglerna givetvis skall åldersanpassas.

Håstensskolans nya blogg

Skolans nya blogg fick ett mycket positivt mottagande bland föreningens föräldrar. En önskan finns om att samtliga lärare skriver och berättar om ”den dagliga verksamheten” så att de som har elever i de äldre stadierna skall få en lika bra kontakt och inblick i deras barns skola. Victoria som ansvarar för skolans blogg var närvarnade på mötet och hon meddelar att det är på gång, men det tar tid.

P.S Gå gärna in på skolans blogg och anmäll dig som "följare" så får du information om när den uppdateras.

Skolans innebandyrink

Frågan om vem som ansvarar för innebandyrinken på skolgården togs upp. Mikael svarar att de har tagit emot den och den står där men det finns ingen som har ansvaret för dess skötsel eller bidrar ekonomiskt för att reparera eventuella förslitningar.

Mobiler och MP3 på skolan

Vi diskuterade policyn för användandet av mobiltelefoner och MP3 på skolan. I de yngre årskurserna har de nyligen haft möte angående detta och frågan möttes med ett enhälligt nej från föräldrar, mobiler och MP3 skall inte användas för att få lugnare klimat i klassrummet. Föräldrar med elever i äldre åldrar förklarade att det är mycket svårt att få deras barn att låta mobiler och MP3 spelare vara kvar hemma. De används dygnet runt på fritiden och även på skoltid. Är det bara ett sätt att kommunicera på som är helt naturligt för framtiden eller skall de stängas ute från lektioner. Rektorn kommenterar att det inte finns något förbud på skolan men om lärare och föräldrar kommer överens om det är det ok. Vad tycker du kommentera nedanför...