lördag 18 september 2010

Årmötet

I onsdags startade vi upp föräldraföreningens verksamhet för det nya läsåret. Några ändringar har skett i styrelsens bemanning men det ser vi bara positivt på, nya friska tag, nya spännande ideér.

Ordförande: Åsa Einarsson
Supp. Jessica Hansson
Bosse Karlsson

Kassör: Monica Sjöblom
Sekreterare: Viktoria Svensson
Ledamöter: Viktoria Svensson, Monica Sjöblom, Göran Jarhult

Vår kassör Monica Sjöblom har öppnat ett konto i föreningens namn för att förenkla inbetalningen av medlemsavgiften.
Clearnr 6231 kontonr 444 429 948

Hjälp oss att sprida våra ideér till alla föräldrar på skolan. Just nu är vi endast 40 medlemmar! Allt vi gör är för barnens bästa.

fredag 17 september 2010

Ökad demokrati på skolan

Nya former för ökat elevinflytande genom ett demokratiprojekt har startat på skolan. Med inspiration från Ängskolan i Skene som vunnit riksdagens stora demokratipris. En del av detta projekt märker vi redan i början av den här terminen genom, Skolval 2010, som äger rum samtidigt som Riksdagsvalet. Resultatet kommer att redovisas i media

Ökad insikt i skolarbetet för dig som förälder

Det kommer bli lättare och tydligare för oss föräldrar att följa våra barns utveckling i skolan genom den nya databas Informentor som alla på skolan kommer arbeta med. Här kommer vi finna information som närvaro, e-post som rör hela klassen, enskilda kontakter med klassföreståndare, elevernas mål årskurs för årskurs m.m. Systemet beräknas att komma igång ordentligt mot vårterminen då mer information skall nå oss föräldrar.
Vill du gå in och läsa mer klicka på länken i fältet brevid...

Elevrådet

I veckan har det varit 2 introduktionsmöten för att välkomna och informera alla nya medlemmar, totalt är de 26 st. Möten kommer ske var 5:e vecka

Ämnesrum

Istället för elevens val arbetar de äldre årskurserna numera med sk. Ämnesrum. Det innebär att eleverna själva får planera vad de vill arbeta mer med. Kanske behöver de hjälp eller har intresse för ett speciellt skolämne. Då ges de chansen till detta genom att varje vecka välja vad de vill göra. I ett klassrum hänger 16 listor med förslag på olika aktiviteter. Allt från matematik, slöjd och hemkunskap

Nya rastgårdar leder till nya bekantskaper

Pga av rådande byggsituation har eleverna i de yngre åldrarna fått bedriva sin raster på andra sidan skolan där de äldre eleverna håller till. Detta har blivit något positivt och uppskattat av de flesta elever. Dessutom har Bengt Hesslow ritat in nya uppskattade King planer på den sidan.

Snart skall byggställningarna bort

Om drygt en månad är det beräknat att de flesta byggställningar skall tas bort från skolgården. Men det finns fortfarande arbeten kvar att utföra invändigt. Nu hoppas vi bara på att allt skall hålla tätt med tanke på dagliga regnskurar som råder.

Nya lärare på skolan

Musik 5-9 Mikael Persson
Svenska 5-6,8 Helen Gunnarsson
Fritids Rola Sima
F-klass Viktoria Christiansson
Assistent: Carola Sävenskog
Speciallärare Monika Säter Johansson
Kurator Ulf Pelby

Ringhalls räddar ägget

5:e klassarnas återkommande tävling där det gäller att få ett ägg att klara av ett fall från hög höjd har sponsrats av Vattenfall, inte bara äggen, utan även hela bussresan till Chalmers i Göteborg där tävlingen avgörs.

Chalmers: Rädda ägget/Upplev teknik