torsdag 22 december 2011

Protokoll 2011-11-22

Närvarande:
Catrine Yngbro Cissi Meltzer Göran Jarhult
Åsa Einarsson Viktoria Svensson Mikael Sili
Katarina Siréus Ingela Nilsson

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Catrine Yngbro valdes till justerare.

torsdag 13 oktober 2011

Årsmöte 2011-09-27

Protokoll fört vid Årsmöte för Håstensskolans föräldraförening 2011-09-27
Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Jarhult Göran Myrne Catrine Yngbro
Marie Arvidsson Pia Molin Cissi Meltzer
Magnus Kruse Pernilla Wisberg Henrik Björling
Bosse Elftorp Mikael Sili

§1. Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

måndag 10 oktober 2011

Protokoll 2011-09-27

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Jarhult Göran Myrne Catrine Yngbro
Marie Arvidsson Pia Molin Cissi Meltzer
Magnus Kruse Pernilla Wisberg Henrik Björling
Bosse Elftorp Mikael Sili


§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Cissi Meltzer valdes till justerare.

tisdag 6 september 2011

Protokoll 2011-08-30

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Kicki Bengtsson Mikael Sili

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Kicki Bengtsson valdes till justerare.
§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4. Dagordningen godkändes.

Protokoll 2011-05-10

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Myrne Göran Jarhult Catrin Yngbro
Mats Nilsander Mikael Sili Malin Åkesson
Marie Du Rietz Annika Kallebäck Cissi Meltzer

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Monica Sjöblom valdes till justerare.
§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4. Dagordningen godkändes.

tisdag 15 mars 2011

Protokoll 2011-03-15

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Myrne Göran Jarhult
Ulrika Nittfors Mikael Sili Carola Sävenskog

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Göran Myrne valdes till justerare.

lördag 22 januari 2011

Protokoll 2011-01-18

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjögärd Viktoria Svensson
Göran Jarhult Lisbeth Hesslow Mikael Sili

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Göran Jarhult valdes till justerare.

lördag 1 januari 2011

Protokoll 2010-11-16

Protokoll fört vid möte Håstensskolans föräldraförening 2010-11-16

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjögärd Viktoria Svensson
Göran Myrne Maria Svedberg Victoria Ottosson
Ann-Sofi Karlsson Ylva Härdeman Mikael Sili

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.