lördag 22 januari 2011

Protokoll 2011-01-18

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjögärd Viktoria Svensson
Göran Jarhult Lisbeth Hesslow Mikael Sili

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Göran Jarhult valdes till justerare.

lördag 1 januari 2011

Protokoll 2010-11-16

Protokoll fört vid möte Håstensskolans föräldraförening 2010-11-16

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjögärd Viktoria Svensson
Göran Myrne Maria Svedberg Victoria Ottosson
Ann-Sofi Karlsson Ylva Härdeman Mikael Sili

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.