tisdag 6 september 2011

Protokoll 2011-08-30

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Kicki Bengtsson Mikael Sili

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Kicki Bengtsson valdes till justerare.
§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4. Dagordningen godkändes.

Protokoll 2011-05-10

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Myrne Göran Jarhult Catrin Yngbro
Mats Nilsander Mikael Sili Malin Åkesson
Marie Du Rietz Annika Kallebäck Cissi Meltzer

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Monica Sjöblom valdes till justerare.
§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4. Dagordningen godkändes.