torsdag 13 oktober 2011

Årsmöte 2011-09-27

Protokoll fört vid Årsmöte för Håstensskolans föräldraförening 2011-09-27
Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Jarhult Göran Myrne Catrine Yngbro
Marie Arvidsson Pia Molin Cissi Meltzer
Magnus Kruse Pernilla Wisberg Henrik Björling
Bosse Elftorp Mikael Sili

§1. Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

måndag 10 oktober 2011

Protokoll 2011-09-27

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Jarhult Göran Myrne Catrine Yngbro
Marie Arvidsson Pia Molin Cissi Meltzer
Magnus Kruse Pernilla Wisberg Henrik Björling
Bosse Elftorp Mikael Sili


§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Cissi Meltzer valdes till justerare.