torsdag 22 december 2011

Protokoll 2011-11-22

Närvarande:
Catrine Yngbro Cissi Meltzer Göran Jarhult
Åsa Einarsson Viktoria Svensson Mikael Sili
Katarina Siréus Ingela Nilsson

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Catrine Yngbro valdes till justerare.