torsdag 29 november 2012

Protokoll 2012-11-27


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-11-27

Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult                      Monica Sjöblom                 Viktoria Struxsjö
Cissi Meltzer                       Jannika Bengtsson              Kicki Bengtsson
Mikael Sili                          Magnus Kruse                    Martin Enander                 

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
Linda Jensen                       Britt-Inger Karlsson           Jenneli Pedersen                
Lena Åhman                       Marcus Ljungström            Ana-Maria Wieweg
Per-Jonas Wieweg


onsdag 28 november 2012

Protokoll extra årsmöte 27 nov -12


Extra Årsmöte i Håstensskolans Föräldraförening den 27 november 2012


Närvarande styrelsen:
Göran Jarhult                      Monica Sjöblom                 Viktoria Svensson
Cissi Meltzer                       Jannika Bengtsson              Kicki Bengtsson
Catrine Yngbro                   Magnus Kruse

Närvarande medlemmar:
Linda Jensen                      

§1. Följande val gjordes:
a)      Göran Jarhult mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
b)      Viktoria Struxsjö valdes mötessekretare.
c)      Cissi Meltzer och Linda Jensen valdes till protokolljusterare.

§2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat. Mötet svarar ja.

§3. Dagorningen fastställdes.

§4. Förändringar av föreningens stadgar enligt förslag från styrelsen fastslogs.

§5. Inga övriga frågor förelåg.


__________________________________
Mötesordförande

__________________________________
Justerare


__________________________________
Justerare

torsdag 4 oktober 2012

Protokoll 2012-09-25


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-09-25

Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Cissi Meltzer Jannika Bengtsson Kicki Bengtsson
Mikael Sili

Närvarande medlemmar:
Linda Jensen Jennie Claesson Niklas Haglund
Jessica Bengtsson Göran Myrne


§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Jannika Bengtsson valdes till justerare.

tisdag 2 oktober 2012

Årsmöte 2012-09-25


Årsmöte i Håstensskolans Föräldraförening den 25 september 2012

Mötesdeltagare:
Kicki Bengtsson Jannika Bengtsson Cissi Meltzer
Göran Myrne Göran Jarhult Jessica Bengtsson
Niclas Haglund Viktoria Struxsjö Linda Jensen
Jennie Claesson Monica Sjöblom Mikael Sili


§1. a) Göran valdes till mötesordförande.
b) Viktoria Struxsjö valdes till mötessekreterare.
c) Jannika Bengtsson och Kicki Bengtsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

tisdag 19 juni 2012

Protokoll 2012-05-29

Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-05-29

Närvarande:
Göran Jarhult Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Cissi Meltzer Magnus Kruse
Mikael Sili


§1. Kvällens mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Magnus Kruse valdes till justerare.

söndag 13 maj 2012

Protokoll 2012-04-03

Närvarande:
Göran Jarhult Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Catrine Yngbro Cissi Meltzer
Mikael Sili (på plats från och med §5)

Amelia Olofsson, ordförande elevrådet år 7-9 (lämnar efter §5)
Mariana Swärdstedt, Opalen

§1. Kvällens mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Cissi Meltzer valdes till justerare.

måndag 27 februari 2012

Protokoll 2012-01-31

Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-01-31

Närvarande:
Göran Jarhult Åsa Einarsson Monica Sjöblom
Pernilla Wisberg Magnus Kruse Viktoria Svensson
Mikael Sili
Erik Berglund, Diamanten
Harriet Lager, Opalen

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Göran Jarhult valdes till justerare.