måndag 27 februari 2012

Protokoll 2012-01-31

Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-01-31

Närvarande:
Göran Jarhult Åsa Einarsson Monica Sjöblom
Pernilla Wisberg Magnus Kruse Viktoria Svensson
Mikael Sili
Erik Berglund, Diamanten
Harriet Lager, Opalen

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Göran Jarhult valdes till justerare.