söndag 13 maj 2012

Protokoll 2012-04-03

Närvarande:
Göran Jarhult Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Catrine Yngbro Cissi Meltzer
Mikael Sili (på plats från och med §5)

Amelia Olofsson, ordförande elevrådet år 7-9 (lämnar efter §5)
Mariana Swärdstedt, Opalen

§1. Kvällens mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Cissi Meltzer valdes till justerare.