tisdag 19 juni 2012

Protokoll 2012-05-29

Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-05-29

Närvarande:
Göran Jarhult Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Cissi Meltzer Magnus Kruse
Mikael Sili


§1. Kvällens mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Magnus Kruse valdes till justerare.