torsdag 4 oktober 2012

Protokoll 2012-09-25


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-09-25

Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Cissi Meltzer Jannika Bengtsson Kicki Bengtsson
Mikael Sili

Närvarande medlemmar:
Linda Jensen Jennie Claesson Niklas Haglund
Jessica Bengtsson Göran Myrne


§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Jannika Bengtsson valdes till justerare.

tisdag 2 oktober 2012

Årsmöte 2012-09-25


Årsmöte i Håstensskolans Föräldraförening den 25 september 2012

Mötesdeltagare:
Kicki Bengtsson Jannika Bengtsson Cissi Meltzer
Göran Myrne Göran Jarhult Jessica Bengtsson
Niclas Haglund Viktoria Struxsjö Linda Jensen
Jennie Claesson Monica Sjöblom Mikael Sili


§1. a) Göran valdes till mötesordförande.
b) Viktoria Struxsjö valdes till mötessekreterare.
c) Jannika Bengtsson och Kicki Bengtsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.