torsdag 31 januari 2013

Protokoll 2013-01-22


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2013-01-22


Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult                      Viktoria Svensson              Tommy Andersson            
Kicki Bengtsson                 Magnus Kruse                    Linda Jensen
Mikael Sili                          Ylva Härdeman                                                             

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
Britt-Inger Karlsson           Andreas Östberg                Annika Ljunggren

§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Tommy Andersson valdes till justerare.