måndag 25 mars 2013

Protokoll 2013-03-19


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2013-03-19


Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult                      Viktoria Struxsjö                Kicki Bengtsson                
Jannika Bengtsson              Cissi Meltzer                       Monica Sjöblom
Magnus Kruse                    Victoria Kristensson           Malin Andersson
Mikael Sili                                                                                           

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
(Magnus Kruse representerar 1A)

§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Malin Andersson valdes till justerare.
-          Fortsättningsvis kommer justerare att via bloggen för föreningen att signera i kommentarsfältet när protokollet lagts ut på weben. Detta för att effektivisera hanteringen med att få ut protokollet publikt.