måndag 10 juni 2013

Protokoll 28 maj -13

Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2013-05-28


Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult  Viktoria Svensson                Kicki Bengtsson                  
Cissi Meltzer Monica Sjöblom                 
Mikael Sili                                                                                            

Representanter personal:
Bosse Elftorp Ulrika Nittfors                     

Föräldrarepresentanter:
Carina Henriksson, klass 6A och 3B

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
(Magnus Kruse representerar 1A)

Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Det sista styrelsemötet för det här läsåret.

§1. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§3. Dagordningen godkändes.

§4. Carina Henriksson valdes till justerare.
-          Fortsättningsvis kommer justerare att via bloggen för föreningen att signera i kommentarsfältet när protokollet lagts ut på weben. Detta för att effektivisera hanteringen med att få ut protokollet publikt.