söndag 6 september 2009

Möte september

1: Mötets öppnande
Närvarande: Helen Andersson, Åsa Einarsson, Mikael Sili, Anders Svensson, Agneta Görsved, Fredrik Jonsson

2: Uppföljning av föregående möte
Dagens möte blev ett diskusionsforum, ett förberedande möte inför årsmötet, onsdagen den 30 :e september.

Frågor under dagens möte:

* Vi fick en förfrågan från lärarna i förstaklass om vi kan tänkas annordna en liten fest för de som börjar i första klass nästa år. Nu blev det inte så festligt i år, endast ett fåtal föräldrar dök upp vid första skoldagen. Vi lovade att fundera på det och ta upp det igen på sista mötet inför sommarlovet.

* Vi fick ett stort tack från elever och lärare som tack vare vårt ekonomiskabidrag kunde genomföra en skolresa till Hallands Väderö. Detta har nu blivit ett evenemang som de hoppas kunna genomföra varje år.

* Vi diskuterade dessutom hur vi skall nå ut till alla föräldrar på Håstensskolan. Rektor Mikael Sili gav oss tider för kommande föräldramöten vilket vi skall försöka gå på för att förmedla vårt budskap.

* Lärare och föräldrar efterlyser fler och bättre lekplatser för alla åldrar på skolgården.

3: Frågor från elevrådet
Så fort skolan startar skall vi ta kontakt med elevrådet för att få ett bättre samarbete och lyssna till deras synpunkter om vad vi kan bidra med.

4: Rektorn informerar
Trots en hårt pressad ekonomi för Varbergs skolor så ser det bra ut för Håstensskolan i dagsläget. Elevantalet ökar, med det finns plats för fler.

5: Föreningens ekonomi
Vi väntar på medlemsinbetalningarna för i år.
Glöm inte att betala in medlemsavgiften PG: 136 68 48-8

6: Övrigt

7: Mötets avslutande

Skriv gärna ett inlägg om ni har frågor ni vill att vi skall ta upp...
klicka på "kommentarer"