tisdag 15 mars 2011

Protokoll 2011-03-15

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Myrne Göran Jarhult
Ulrika Nittfors Mikael Sili Carola Sävenskog

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Göran Myrne valdes till justerare.