onsdag 26 november 2008

Protokoll 2008-11-12


Möte i Håstens föräldraförening 081112
Närvarande:
Åsa Einarsson, Mikael Sili, Annika Ljunggren, Lotta Eliasson, Gunilla Grunditz, Fredrik Jonsson
Ordförande: Åsa Einarsson
Sekreterare: Fredrik Jonsson

1.        Mötets öppnande
2.        Uppföljning av föregående mötesprotokoll
Håstensskolans hemsida: Arbetet fortskrider i väntan på den allmänna plattform för alla skolor som håller på att skapas inom kommunen. Föräldraföreningens sida skall kopplas till skolans hemsida och uppgraderas. Vi är tacksamma för förslag på vad den skall innehålla
Maillistan: som skall underlätta det för lärare att nå varandra och alla föräldrar blir något försenad på grund av kommunens omläggning av e-post program.
3.        Frågor från elevrådet: Åsa har undersökt möjligheten till att skaffa fler fotbollsmål till Håstensskolans fotbollsplan. Kommunens ansvariga svarar att det sker skadegörelse, mestadels efter skoltid, på de mål som finns nu och därför finns det inget intresse i att lägga mer pengar på fler mål. Fredrik efterlyste fler saker till flickornas rastaktiviteter. Idrotten håller på att byta ut linorna i idrottshallarna och Mikael skall fråga om de inte kan användas till typ aktivitetsbanor i de träd som finns vid skolan.  
4.        Rektorn informerar:
Fotopaketen: Ny upphandling är på gång angående nästa års fotopaket. Det har tydligen förekommit delade meningar om bildernas kvalité. Vi är tacksamma för synpunkter från er föräldrar angående detta. Hör av Er till föräldraföreningen.  
Håstenskolans rektor: Ansökan till Håstensskolans rektorstjänst gick ut i veckan. Det är 18 sökande på platsen och intervjuer skall ske inom kort. Tjänsten skall tillsättas i januari.
Klasstorlekar: Några elever kommer några går. Elevantalet är i stort sett oförändrat.
5.        Information om föräldraföreningen: Vi har fått klasslistor från alla klasser och vi kommer att bjuda in en eller två representanter för varje klass att medverka på föräldraföreningens möten. Allt för att få ett bredare och större engagemang i skolans föräldraförening. Givetvis är alla föräldrar alltid välkomna på våra möten och bara sitta med och lyssna eller bidra med tankar till förändring.
VIKTIG INFORMATION angående Håstenskolans tilldelning av resurser framöver. Vi har fått reda på att kommunen anställt en konsult för att se över fördelningen av resurser till alla Varbergs skolor.                                                     Tidigare har gymnasieskolan, enligt vissa, fått för stor del av pengarna och detta skall nu fördelas på ett jämnare sätt så att grundskolorna får en större andel än tidigare. Förut har skolorna fått pengar beroende på social faktor samt om de är en stor eller liten enhet. De fick pengar beräknat på skolans medellön. Nu skall pengarna, enligt det nya förslaget, istället beräknas på alla kommunensskolors medellön? Vilket då påverkar bl.a. Håsten negativt eftersom vi har många lärare som varit med länge och följaktligen har högre lön än de yngre nya lärarna. Vilket i sin tur kan leda till att skolan får dra in på lärartjänster och resurslärare. Skolor med nya yngre lärare med lägre löner kommer däremot att gynnas av detta. Vi anser att detta förslag måste ifrågasättas från föräldrar och anhöriga på skolan. Förslaget är orättvist och vår skola behöver absolut inte mindre personal utan snarare tvärtom fler. Gränsen är nådd! Vi är tacksamma för reaktioner, förslag till åtgärder från alla föräldrar för att förhindra att detta förslag går igenom. Hör av er till nedanstående e-mailadress.
     6.  Föreningens ekonomi
             Kassa:34.50 kr  PG: 16238,36 kr
7.  Ordförande  Åsa Einarsson
9.  Nästa möte: 081210 kl.18.30 Välkomna!
10. Mötets avslutandeVid pennan: Fredrik Jonsson
                   Har ni funderingar eller önskemål om frågor vi skall ta upp maila till:
                   krikonvagen@telia.com
                 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar