tisdag 20 april 2010

Mobiler och MP3 på skolan

Vi diskuterade policyn för användandet av mobiltelefoner och MP3 på skolan. I de yngre årskurserna har de nyligen haft möte angående detta och frågan möttes med ett enhälligt nej från föräldrar, mobiler och MP3 skall inte användas för att få lugnare klimat i klassrummet. Föräldrar med elever i äldre åldrar förklarade att det är mycket svårt att få deras barn att låta mobiler och MP3 spelare vara kvar hemma. De används dygnet runt på fritiden och även på skoltid. Är det bara ett sätt att kommunicera på som är helt naturligt för framtiden eller skall de stängas ute från lektioner. Rektorn kommenterar att det inte finns något förbud på skolan men om lärare och föräldrar kommer överens om det är det ok. Vad tycker du kommentera nedanför...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar