tisdag 24 september 2013

Föreningen upphör 2013-09-24

Årsmötet beslutade att lägga ner föreningen! 

Dock med en möjlighet till fortsättning. Se §8 nedan!


Årsmöte i Håstensskolans Föräldraförening den 24 september 2013


Mötesdeltagare:                Jannika Bengtsson                                  Cissi Meltzer
Göran Jarhult                    Viktoria Struxsjö                                    Monica Sjöblom

Mikael Sili                         


§1.                a) Göran valdes till mötesordförande.
                      b) Viktoria Struxsjö valdes till mötessekreterare.
c) Jannika Bengtsson och Cissi Meltzer valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

§2.                Årsmötet fann att mötet blivit behörigt kallat.

§3.                 Dagordningen för årsmötet fastställdes.

§4.                 a) Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse lästes upp och godkändes, samt lades till handlingarna.
                      b) Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes, samt lades till handlingarna.

§5.                Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§6.                a) Inga förslag från styrelsen fanns för mötet att diskutera.
b) Inga förslag från medlemmar fanns för mötet att diskutera.

§8.                Övriga frågor:
                      Årsmötet beslutade att lägga ner föreningen!
OM intresse för fortsatt verksamhet visas, så ges möjlighet att ha föreningen kvar. Vi har avsatt ett nytt möte den 26 november 18:30.
Vi vill dock ha minst 30 personer som anmäler att de kommer på detta möte, för att det ska bli av.
Intresseanmälan för fortsatt förening på Håstensskolan kan lämnas till ordförande, rektor, styrelsemedlemmar samt via föreningens sida på Facebook. Anmälan senast den 19 november.

§9.                Mötet avslutades.
   
Göran Jarhult                                          Viktoria Struxsjö

                                           
Jannika Bengtsson                                  Cissi Meltzer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar