onsdag 28 november 2012

Protokoll extra årsmöte 27 nov -12


Extra Årsmöte i Håstensskolans Föräldraförening den 27 november 2012


Närvarande styrelsen:
Göran Jarhult                      Monica Sjöblom                 Viktoria Svensson
Cissi Meltzer                       Jannika Bengtsson              Kicki Bengtsson
Catrine Yngbro                   Magnus Kruse

Närvarande medlemmar:
Linda Jensen                      

§1. Följande val gjordes:
a)      Göran Jarhult mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
b)      Viktoria Struxsjö valdes mötessekretare.
c)      Cissi Meltzer och Linda Jensen valdes till protokolljusterare.

§2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat. Mötet svarar ja.

§3. Dagorningen fastställdes.

§4. Förändringar av föreningens stadgar enligt förslag från styrelsen fastslogs.

§5. Inga övriga frågor förelåg.


__________________________________
Mötesordförande

__________________________________
Justerare


__________________________________
Justerare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar